Nyhet

Covid 19 – Vad gäller för arbetsgivare

Förutom en oro för själva viruset, är det många som redan nu känner av det allt tuffare ekonomiska läget. Många arbetsgivare har frågor kring vad som gäller. Här har vi försökt att samla information om rådande situation. Sidan är under uppdatering.

I Sverige Folkhälsomyndigheten den rådgivande instansen, på deras webbplats finns uppdaterad information, frågor och svar samt nu gällande rekommendationer.

Många förbund har samlat information vad som gäller inom respektive verksamhet eller hur organisationen rekommenderar sina medlemmar att agera. Här är några exempel.
Svensk Travsport
Svenska Ridsportförbundet
LRF

Arbetsmiljöansvar – att riskbedöma

Att det är viktigt med riskbedömningar i arbetslivet blir extra tydligt just nu. Företag och organisationer ska alltid undersöka arbetsmiljön för att se efter vilka risker som finns och hur de kan undvikas. Under coronakrisen behöver riskbedömningarna göras oftare än vanligt eftersom läget hela tiden förändras. Prevent har tagit fram en ny checklista som innehåller frågor om smittrisker, men även om hur arbetsgivaren hanterar frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro. Det är lämpligt att chef och skyddsombud går igenom checklistan tillsammans.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risk för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen som till exempel det nya coronaviruset.

Läs mer hos Prevent

Arbetsrättsliga och ekonomiska frågor

För dig som arbetsgivare och är medlem i en arbetsgivarorganisation finns mycket svar att få där. Gröna arbetsgivare har tagit fram enkel information i form av frågor och svar om hur man går tillväga som arbetsgivare i det här läget. Läs mer om dessa här

Korttidsarbete
Korttidsarbete en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Regeringen annonserade i sitt åtgärdspaket med anledning av coronavirusets konsekvenser om att införa korttidsarbete med statligt stöd (ofta även kallat korttidspermittering). Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda under perioden 16 mars-31 december 2020. Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40 eller 60 procent av din ordinarie arbetstid och löneminskningen ska uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent. Läs mer hos Tillväxtverket.

Åtgärder gällande skatteinbetalning och arbetsgivaravgifter
Med anledning av de ekonomiska påföljderna som blivit av coronakrisen har regeringen beslutat att införa olika typer av åtgärder för att underlätta för företagen, bland annat anstånd med skatteinbetalning och nedsättning av arbetsgivaravgifter.
Läs mer hos Skatteverket.

Att vara medlem i en arbetsgivarorganisation ger ett stort värde, inte bara i en sån här situation. Hos dem kan du som arbetsgivare få stöd vid olika typer av personalärenden och arbetsrättsliga frågor, men också ta del av tips och utbildningar.

Här finns länkar till några av de arbetsgivarorganisationerna som finns inom hästnäringen. 

Almega: För bland annat ridhusföretag, trav – och galoppföretag samt travbanor.

Gröna Arbetsgivare: För lantbrukare och hästuppfödare.

Arbetsgivaralliansen: För organisationer inom civilsamhället till exempel ideella organisationer samt idrotts- och kulturbranschen, till exempel förbund och distrikt.

Idea: Civilsamhället och ideell verksamhet, till exempel ridklubbar.

Du kan även ställa frågor till HYN så försöker vi hjälpa dig så gott vi kan.

Kontaktperson
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.