Nyhet

Covid 19 – Vad gäller för arbetstagare

Det finns många frågor kring både själva viruset och hur det påverkar arbetet i dessa tider. Här har vi försökt att samla information om vad som gäller för dig som arbetstagare. Sidan är under uppdatering.
Ett bra bete kan användas stor del av året.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten den rådgivande instansen, på deras webbplats finns uppdaterad information, frågor och svar samt nu gällande rekommendationer.

Många förbund har samlat information vad som gäller inom respektive verksamhet eller hur organisationen rekommenderar sina medlemmar att agera. Här är några exempel.

Svensk Travsport
Svenska Ridsportförbundet
LRF

För dig som är anställd och medlem i ett fack finns ytterligare information hos dem.

För anställda som arbetar på ridskolor, travbanor osv är det fackförbundet Kommunal som är aktuellt.

För tjänstemän på förbund och på kanslier är det oftast Unionen som gäller.

För dig som inte är medlem i ett fackförbund kanske du är med i en a-kassa. Mer information om a-kassan hittar du här.  

Frågor och funderingar med anledning av Coronakrisen

Om smitta konstaterats är arbetstagaren skyldig att stanna hemma. Om en arbetstagare är sjuk har arbetstagaren rätt att vara hemma, först med sjuklön och sedan med sjukpenning. Det slopade karensavdraget gäller i en och en halv månad från och med den 11 mars 2020 (med möjlighet till förlängning). Det innebär att du som anställd i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även kravet på läkarintyg från den åttonde sjukdagen kommer att försvinna tillfälligt.

Att vara medlem i en a-kassa är därför en bra försäkring. Skulle du riskera att bli arbetslös skiljer det flera hundra kronor per dag mellan den som är med i a-kassan, och den som inte är det.  För dig som arbetar i hästnäringen är det fackförbundet Kommunal som gäller. Här hittar du mer information om a-kassan. Genom att bli medlem i ett fackförbundet får du dock ännu mer stöd, både i detta läge och i framtiden. Läs mer om hur du blir medlem hos Kommunal här.

Nu har regeringen även föreslagit att införa lättnader både vad gäller medlemskap i a-kassan och hur länge man måste jobba för att bli berättigad till a-kassan. Här finner du mer information om det senaste förslaget på krispaket som läggs till den extra ändringsbudgeten

Kommunal har tagit fram enkel information om vad som gäller med anledning av coronakrisen i form av frågor och svar på sin hemsida.

Korttidsarbete
Korttidsarbete en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Regeringen annonserade i sitt åtgärdspaket med anledning av coronavirusets konsekvenser om att införa korttidsarbete med statligt stöd (ofta även kallat korttidspermittering). Det innebär att en arbetsgivare, efter godkännande från Tillväxtverket, kan få stöd från staten för att införa korttidsarbete av anställda under perioden 16 mars-31 december 2020.
Arbetstidsminskningen måste uppgå till 20, 40 eller 60 procent av din ordinarie arbetstid och löneminskningen ska uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent. Läs mer hos Tillväxtverket.

Hittar du inte svaret på just din fråga?
Som medlem kan du kontakta Kommunal på flera sätt så hjälper de dig att besvara dina frågor.

Du kan även ställa frågor till HYN så försöker vi hjälpa dig så gott vi kan.

Kontaktperson
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.