Nyhet

Årets utbildningskonferens

Förra veckan genomförde HYN sin årliga utbildningskonferens för hästlärare, utbildningsanordnare och företagare i hästnäringen. Vi var ett 30-tal personer som träffades på Örebro Fältrittklubb.

Under dagen presenterade vi den arbetsmarknadsundersökning som vi gjort tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, där arbetstagare och gymnasielever svarat på olika frågor om hur de ser på skolan, jobben och lönerna i hästnäringen.

Vi fick positiv respons och många som höll med om betydelsen att se sammanhanget mellan hästinriktade gymnasieutbildningar och behovet på arbetsmarknaden.

HNS presenterade också olika spaningar i hästnäringen och Örebro Fältrittklubb berättade om sin resa kring den nya anläggningen.

Vi fick också en rundtur i det nya fina stallet som är byggt med tanke på arbetsmiljö och hästvälfärd. Tack till alla som var med!

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.