Nyhet

Är du eller vill du bli handledare till apl-elever?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

APL är en viktig del i utbildningen till exempelvis hästskötare, den påverkar elevens betyg och framtid. Kunskaperna från skolan ska omsättas till arbetslivet och där har APL-värdarna en viktig roll. APL är också viktigt för att vi i hästnäringen ska få anställningsbar och duktig arbetskraft.

Att vara handledare till en elev under APL innebär ett ansvar, men också en möjlighet till egen personlig utveckling.

Vet du vad som förväntas av dig som handledare? Du som handledaren ska vara ett stöd och en förebild, du ska instruera, lära ut, återkoppla och lyssna. På Skolverkets handledarutbildning kan du lära dig mer.

I filmen nedan berättar tidigare APL-värdar hur det är att vara handledare för elever och vad man ska tänka på.

Vill du gå Skolverkets digitala APL-handledarutbildning? Du hittar den HÄR:

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.