Minderårigas arbetsmiljö

När minderåriga finns i verksamheten gäller särskilda regler. Med minderåriga menas den som inte fyllt 18 år.
Val av strö är viktigt

Kanske anlitas en minderårig som semestervikarie under sommaren eller som extrapersonal på helger. Många hästverksamheter tar också emot minderåriga som apl-elever under utbildning.

Med yngre barn avses en minderårig som inte har fyllt 13 år. Med äldre barn avses minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom. Med ungdom avses minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.

Både Arbetsmiljöverket och Prevent har bra information vad som gäller för minderåriga.

Minderårigas arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket 

Checklista till minderårigas arbetsmiljö – Prevent

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.