Arbetsplatsförlaget lärande, APL

En viktig del av utbildningarna inom häst är den praktiska färdighetsträningen ute på företag. Inom gymnasieskolan kallas detta för arbetsplatsförlaget lärande, apl.
Apl-verktyget finns tillgänglig som en app.

Såväl skolans arbete med att skicka ut elever på apl som företagens att ta emot dessa elever ställer innehåller en hel del förberedelser och arbete under apl-perioden. Det handlar både om ett gott förarbete med att välja ut bra apl-platser samt att informera dessa om eleven, om skolans regler vid apl och vilka moment eleven förväntas göra under apl-perioden. För skolan handlar det också om att ta del av företagets riskbedömning, samt att se till att eleven får en handledare och en bra introduktion.

På den här sidan har vi samlat information i form av checklistor som är bra både för skolan och apl-värden. Dessa är också en del av det regelverk som gäller för Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

För apl-verksamheten erbjuder HYN ett digitalt verktyg. Under 2020 är verktyget kostnadsfritt för skolor att använda. För 2021 kommer verktyget att kosta 8000 kr per år för skolor som inte är kvalitetsmärkta. För kvalitetsmärkta skolor ingår verktyget i partnerskapet.

Här finns också användbara checklistor för såväl lärare, handledare som elever inför och under apl-perioden.

Första dagen på apl

Första dagen på apl

Kontaktperson
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.