Hästsektorn som arbetsgivare

Hästnäringens Yrkesnämnd arbetar tillsammans med hästnäringens förbund och organisationer för ett professionellt företagande och en utvecklad arbetsmarknad.
Foto: Fredrik Sandin-Carlsson

HYN står tillsammans med organisationerna i Hästnäringens Representationsråd bakom en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande med inriktningen att hästnäringen ska bestå av hållbara företag som skapar trygga och attraktiva jobb. Vi vill ha ett seriöst företagande där hästnäringens företag och organisationer följer gällande lagstiftning för företagande och arbetsmarknad.

Om hästnäringens arbetsmarknad

Under de senaste åren har organisationerna i Hästnäringens Representationsråd (HRR) gemensamt arbetat med att utveckla arbetsmarknaden i satsningen Morgondagens Hästjobb. Detta är en förstärkning av det arbete som bedrivs inom Hästnäringens Yrkesnämnd samt i utbildningar inom respektive organisation och hos utbildningsanordnare.

Omvärldsanalys – Morgondagens hästjobb och utbildning

Rapport – Arbetsmarknad och yrken i svensk hästnäring (2010)

Hästnäringen i siffror

Det finns 360 000 hästar i Sverige, dessa ger upphov till jobb, företagande och en värdefull fritid för många människor. Totalt skapas motsvarande 17 000 heltidssysselsättningar inom branschen. Många hästföretag är små, de allra flesta enmans- eller med få anställda.

Läs mer om Hästnäringen i siffror

Jobba Grönt

Hästnäringen är en del av de gröna näringarna i Sverige. Vi erbjuder en arbetsmarknad där alla får plats, det är lätt att få jobb och du bidrar till att skapa en levande landsbygd. Vill du inspireras till en livsstil inom de gröna näringarna? Besök Jobba Grönt.

Jobba Grönt inspirerar!

Schyssta arbetsvillkor

Se till att hästjobbet verkligen blir ditt drömjobb! HYN arbetar tillsammans med HNS och LRF Häst samt övriga organisationer för en professionell näring som har schyssta villkor på arbetsplatserna. Ett arbete innebär  rättigheter och skyldigheter, både för arbetsgivaren och dig som arbetstagare.
Läs mer

Arbetsgivare inom hästnäringen

Korrekta villkor och en bra arbetsmiljö kännetecknar en seriös arbetsgivare. Du ska kunna rekrytera, veta vad som gäller när du ska och har anställt samt ha bred kunskap om regler kring arbetsmiljö.

Läs mer

Kontaktperson
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer