Hästsektorn som arbetsgivare

Hästnäringens Yrkesnämnd arbetar tillsammans med hästnäringens förbund och organisationer för ett professionellt företagande och en utvecklad arbetsmarknad.
Foto: Fredrik Sandin-Carlsson

HYN står tillsammans med organisationerna i Hästnäringens Representationsråd bakom en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande med inriktningen att hästnäringen ska bestå av hållbara företag som skapar trygga och attraktiva jobb. Vi vill ha ett seriöst företagande där hästnäringens företag och organisationer följer gällande lagstiftning för företagande och arbetsmarknad.

Arbetsgivare inom hästnäringen

Korrekta villkor och en bra arbetsmiljö kännetecknar en seriös arbetsgivare. Du ska kunna rekrytera, veta vad som gäller när du ska och har anställt samt ha bred kunskap om regler kring arbetsmiljö.

Läs mer

Kontaktperson
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.