Arbeta med strategisk kompetensförsörjning

God kompetensförsörjning handlar om att hitta en balans mellan nyrekrytering och att kompetensutveckla befintlig personal och att hitta effektiva processer för exempelvis rekrytering, kompetensinventering och kompetensöverföring som kopplar till företagets övergripande mål.

Organisationer behöver kunna anpassa och förändra arbetets innehåll utifrån kraven i omvärlden. Kunskaper måste alltså kunna vidareutvecklas för att kunna fortsätta användas, om än på ett nytt sätt.

Arbetsgivare måste arbeta strategiskt med kompetensförsörjning för att på så vis identifiera var man bör tillföra stödinsatser. De områden som är viktiga att identifiera är; att ta reda på hur omvärlden ser ut, hur befintliga kompetensprofiler ser ut i verkligheten, hur man kan rekrytera och/eller kompetensutveckla personal för att möta omvärldens krav.
De organisationer som är framgångsrika i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete har enligt forskningen högre överlevnadsgrad, tillväxt och produktivitet. (Fakta: ledare.se)

Kontaktperson
Elin LeeApple Arbetsmarknadsansvarig, HNS
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.