Analysera sin omvärld

En viktig del i arbetet med strategisk kompetensförsörjning handlar om att ta reda på hur omvärlden ser ut och kan tänkas se ut. Det handlar om att hålla sig à jour i sin bransch men också i samhället i stort.

Ibland kan man behöva göra ett större omvärldsanalysarbete. Inom ESF-projektet Kompetens i samverkan har HNS tillsammans med hästnäringens organisationer tagit hjälp av analysföretaget Kairos Future med en analys av megatrender, omvärldstrender och närvärldsutmaningar. Coronakrisen visar hur snabbt svängningar i samhället kan gå och vad viktigt det är att hänga med, hålla sig uppdaterad och ha förmåga att snabbt ställa om.

Att arbeta med omvärldsanalys

Att arbeta med omvärldsanalys

Omvärldsanalys Attraktiv Hästnäring 2030
Kontaktperson
Elin LeeApple Arbetsmarknadsansvarig, HNS
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.