Om HYN

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vi tackar både medlemsorganisationer och utbildningsanordnare för ett gott arbete 2019 och ser samtidigt fram emot 2020 då vi gemensamt fortsätter att utveckla hästnäringen!
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer