Sök:    

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, företräder arbetslivet i svensk hästsektor.

HYN är sammansatt av:
  • Almega Tjänsteföretagen
  • Idea
  • Kommunal
  • Hästnäringens organisationer
HYNs arbetsområden är:
  • Yrkeskompentens och yrkesstatus
  • Utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Kontaktorgan mot myndigheter
  • Samverkan inom den Gröna sektorn
 

Aktuellt

God Jul & Gott Nytt År!


Notisens datum: 2017-12-12. 

UTBILDNING och ARBETSMARKNAD

var namnet på HYNs höstkonferens på SLU i Uppsala.
Ett 70-tal deltagare från hästgymnasier och hästorganisationer deltog. En av huvudpunkterna på konferensen var en presentation och diskussion kring HYNs förslag till en kvalitetsmärkning av skolorna. Förslaget mottogs mycket positivt och flera bra synpunkter framfördes av engagerade deltagare, SLU presenterade ett antal fortbildningskurser inom hästområdet.
En annan del i konferensen var aktuella arbetslivsfrågor som anställnings- och arbetsvillkor, arbetstider, semester och ledarskap. Ett nytt informationsmaterial för unga som vill jobba med hästar presenterades. På HNS hemsida, www.hastnaringen.se, finns bl a praktisk information och checklistor att hämta.
Dagen avslutades med middag och flera av deltagarna deltog dagen därpå på SLUs Hippocampusdag.

Notisens datum: 2017-11-07. 
Hästföretagarna SIF WRAS Foto: Kommunal Foto: Kommunal Foto: Kommunal Svenska Hästavelsförbundet BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. RRO RRO Svenska Ridsportförbundet ASVT Svensk Galopp Svensk Galopp Svensk Travsport Svensk Travsport Svensk Travsport Almega Almega Almega Sveriges Ridlägers Riksförbund Sveriges Ridlägers Riksförbund Sveriges Ridlägers Riksförbund Foto: Roland Thunholm Foto: Roland Thunholm Foto: Staffan Tamm Foto: Staffan Tamm Foto: Staffan Tamm

Kalendarium

DatumHändelse
2017-02-09Avstämningsmöte HYN, NYN och SYN.
2017-02-14Nationella Programrådet sammanträder. Vretagymnasiet.
2017-02-16Konferens för Skolverkets Naationella Programråd.
2017-02-23HYNs styrelse sammanträder. Göteborg.
2017-02-24Hästnäringens Representationsråd sammanträder. Göteborg.
2017-03-08Möte Arbetsmiljöverket
2017-03-15Möte Myndigheten för Yrkeshögskolan. Västerås.
2017-03-20Kompetensdag på Strömsholm för lärare vid hästgymnasier
2017-03-22Kompetensdag på Wången för lärare vid hästgymnasier
2017-03-23Kompetensdag på Flyinge för lärare vid hästgymnasier
2017-03-28Gemensamt AU-möte HYN, NYN och SYN.
2017-04-05Naturbruksskolornas Rikskonferens 5, 6 och 7 april.
2017-05-02Möte med Näringsdepartementets hästgrupp
2017-05-05Arbetsmöte med pilotskolorna i kvalitetsprojektet
2017-05-08Skolverkets Nationella Programråd sammanträder.
2017-05-15HYNs styrelse sammanträder. .
2017-05-16HYNs årsmöte på Bro Park
2017-05-17Skolverkets Nationella Programråd sammanträder. Spånga gymnasium.
2017-05-23Gröna yrkesnämnderna möts för att diskutera Sveriges agenda 2030.
2017-06-29Avstämningsmöte HYN, NYN och SYN.
2017-08-21HYNs styrelse sammanträder. Göteborg.
2017-09-04Arbetsmöte med pilotskolorna i kvalitetsprojektet 4 och 5 sep.
2017-09-13Möte Arbetsmiljöverket
2017-09-19Avstämningsmöte HYN, NYN och SYN.
2017-09-20Skolverkets Nationella Programråd sammanträder.
2017-09-20Hästnäringens Representationsråd sammanträder. .
2017-09-21Möte med Näringsdepartementets hästgrupp
2017-10-03Skolverkets Nationella Programråd sammanträder.
2017-10-04Arbetsmöte med pilotskolorna i kvalitetsprojektet 4 och 5 okt..
2017-10-05Gröna yrkesnämnderna uppvaktar Utbildningsdepartementet.
2017-10-31HYNs styrelse sammanträder. .
2017-11-01HYNs höstkonferens.
2017-12-06Skolverkets Nationella Programråd sammanträder.
Bakåt   Framåt

Nya och ändrade sidor

2017-12-12   Om HYN
2017-12-12   Adressförteckning medlemmar