Sök:    

HYNs godkännande av praktikplatser har upphört

Portr?tt H?sthuvud

Styrelsen för Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, konstaterade vid sitt sammanträde den 22 augusti 2013 att behovet av HYN- godkända praktikplatser inte längre kvarstår. Anledningen är att SLU tagit bort kravet på yrkespraktik för att söka till hippolog­ut­bild­ningen.

Det tidigare kravet på yrkespraktik var skälet till att HYN startade sin verksamhet med att godkänna praktikplatser lämpade för ung­domar som saknade yrkeslivserfarenhet.

I dagens utbildningar på olika nivåer ingår som regel yrkespraktik. Det är respektive utbildningsanordnare som ansvarar för anskaffandet av lämpliga praktikplatser.

HYN har därför beslutat att, med omedelbar verkan, upphöra med att godkänna praktikp­latser och att utbilda praktikvärdar. Detta betyder att systemet med av HYN godkända praktikplatser inte längre gäller och att praktik­värdarnas formella godkännande upphör.

Hästföretagarna SIF WRAS Foto: Kommunal Foto: Kommunal Foto: Kommunal Svenska Hästavelsförbundet BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. RRO RRO Svenska Ridsportförbundet ASVT Svensk Galopp Svensk Galopp Svensk Travsport Svensk Travsport Svensk Travsport Almega Almega Almega Sveriges Ridlägers Riksförbund Sveriges Ridlägers Riksförbund Sveriges Ridlägers Riksförbund Foto: Roland Thunholm Foto: Roland Thunholm Foto: Staffan Tamm Foto: Staffan Tamm Foto: Staffan Tamm

Kalendarium

DatumHändelse
2018-02-08Skolverkets Nationella Programråd
2018-02-14Skolverkets Nationella Programråd
2018-02-22HYN´s styrelse sammanträder.
2018-02-23Hästnäringens Representationsråd, HRR.
2018-03-15Myndigheten för yrkeshögskolan.
2018-03-20Avstämningsmöte HYN, NYN, SYN.
2018-04-25Naturbruksskolornas rikskonferens 25-27.
2018-05-07Näringsdepartementets hästgrupp.
2018-05-14HYN´s styrelse sammanträder.
2018-05-15HYN´s årsmöte.
Bakåt  

Nya och ändrade sidor

2017-12-12   Om HYN
2017-12-12   Adressförteckning medlemmar