Sök:    

Länksamling

Kategorier

Till början
Arbetsmarknadens parter
Almega Forum för tjänsteföretagen. 
Idea Idea - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. 
Kommunal Kommunal - Arbetstagarorganisation 
Till början
Hästorganisationer
 Aktiebolaget trav och galopp. 
ASVH ASVH - Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen. 
ASVT ASVT - Avelsföreningen för svenska varmblodiga travhästen. 
Föreningen Skogshästen Föreningen för körning med brukshäst. 
Hästföretagarna Intresseförening för hästföretagare. 
Hästnäringens Nationella Stíftelse Hanterar frågor av riksintresse - med tonvikt på utbildning, avel och uppfödning. 
Ridskolornas Riksorganisation RRO är en företagarorganisation som har till ändamål att ta tillvara Sveriges ridskolors gemensamma intressen. 
SG - Svensk Galopp I Sverige organiseras galoppsporten av Svensk Galopp, vars uppgift är att övervaka och utveckla sporten. 
Svensk Travsport En sida för dig som är intresserad av trav. 
Svenska Hästavelsförbundet Organisation för rasföreningar 
Svenska Islandshästförbundet SIFs nya hemsida 
Svenska Ponnytravförbundet Här finns det mesta som handlar om ponnytrav. 
Svenska Ridsportförbundet Ridsportförbundets hemsida, med information om tävling, utbildning och ungdom. 
Travtränarnas Riksförbund Information om att vara professionell travtränare. 
Western Riders Association of Sweden - WRAS Förbundet i Sverige för westernridning 
Till början
Myndigheter
  
  
AMS - Arbetsförmedlingen Mötesplats för dig som söker jobb, ska rekrytera personal eller behöver information om arbetsmarknaden 
Arbetsmiljöverket Arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och för att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 
Centrala Studiemedels­nämnden Myndigheten som administrerar det svenska studiestödet 
Jordbruksverket Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. 
SVA Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhälsa, en god miljö samt en uthållig livsmedelsproduktion. 
Till början
Skolor och universitet
BYS Biologiska Yrkeshögskolan - kvalificerad yrkesutbildning med fyra inriktningar av Företagande med häst. 
Flyinge Flyinge,en av de tre riksanläggningarna. Flyinge är dessutom Sveriges Avels-och Hästsportcentrum 
HästSverige Utbildning i hästkunskap. 
Naturbruks­organisationen Naturbruksgymnasiernas alla utbildningar, naturbruksprogrammet och många eftergymnasiala utbildningar. Samarbetar med organisationer inom den gröna sektorn. 
Ridskolan Strömsholm Ridskolan Strömsholm är en av Sveriges tre riksanläggningar. Strömsholm är dessutom centrum för utbildning på och om häst. 
SLU Sveriges lantbruksuniversitet, universitet som utvecklar kunskapen om det som lever och växer. Här finns även den Hippologiska högskoleutbildningen. 
Travskolan i Wången Travskolan i Wången, en av de tre riksanläggningarna. 
Umeå Universitet Universitetet har fem fakulteter, humaniora, medicin, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap samt lärarutbildning. 
Till början
Övrigt
  
ATL Lantbrukets affärstidning 
Gröna Jobb Det är en ny mötesplats för lediga jobb i de gröna näringarna. Här finns alla slags jobb, hästskötare, miljöekonom, maskinskötare, hippolog, veterinär eller professor. Det brukar finnas ett hundratal 
Hästmagazinet Tidningen Hästmagazinets hemsida. 
Hovslagarföreningen och hovslagarskolan Svenska hovslagareföreningen är en opolitisk, ideell förening som jobbar för att tillvarataga de utbildade och godkända svenska hovslagarnas intressen. 
International Group for Equestrian Qualifications "Ensuring Recognition for Qualified Equestrian Instructors" 
Naturbrukets Yrkesnämnd NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom lantbruk och trädgård. 
Ridsport Tidningen Ridsports hemsida. 
Skara Hästcentrum Hästcentrum är ett opartiskt och oberoende nav och kanal för hästinformation i Västra Götaland med en gemensam hemsida, marknadsföring, samarrangemang av kurser och konferenser 
Tidningen Hästen Sveriges äldsta hästtidning. 
Trav och Galoppronden Tidningen Trav och galopprondens egen hemsida. 
Hästföretagarna SIF WRAS Foto: Kommunal Foto: Kommunal Foto: Kommunal Svenska Hästavelsförbundet BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. RRO RRO Svenska Ridsportförbundet ASVT Svensk Galopp Svensk Galopp Svensk Travsport Svensk Travsport Svensk Travsport Almega Almega Almega Sveriges Ridlägers Riksförbund Sveriges Ridlägers Riksförbund Sveriges Ridlägers Riksförbund Foto: Roland Thunholm Foto: Roland Thunholm

Nya och ändrade sidor

2018-09-10   Utbildning
2018-08-31   Adressförteckning medlemmar