Sök:    

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, företräder arbetslivet i svensk hästsektor.

HYN är sammansatt av:
  • Almega Tjänsteföretagen
  • Idea
  • Kommunal
  • Hästnäringens organisationer
HYNs arbetsområden är:
  • Yrkeskompentens och yrkesstatus
  • Utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Kontaktorgan mot myndigheter
  • Samverkan inom den Gröna sektorn
 

Aktuellt

Sveriges säkraste hästgård

LAMK, Lantbrukets arbetsmiljökommittés arbetsmiljöpris 2015 tilldelas en gård med hästverksamhet där man gjort extra åtgärder för att få en så säker verksamhet som möjligt för både hästar och människor. Vinnaren får 30 000 kronor och LAMK´s arbetsmiljö-diplom. Priset delas ut vid LAMK´s arbetsmiljökonferens den 11 mars 2015 på Strömsholm.

Nominering ska ske senast den 26 januari 2015 på särskild nomineringsblankett. Blanketten finns på http://lantbruketsarbetsmiljo.slu.se/gem


Notisens datum: 2014-12-02. 

Rapport från styrelsen

Verksamhet 2015

Vid senaste sammanträdet med styrelsen i Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) fastställdes verksamhetsplan och budget för 2015. Nya aktiviteter är bl a medverkan i hästnäringens arbetsmarknadskommitté inom HNS med fokus på seröst företagande, trygghet för anställda och god arbetsmiljö.

Vidare prioriteras besök hos HYN´s  medlemsorganisationer och dialogmöten hos skolor med hästutbildningar.

Yrkesnämnderna inom de gröna näringarna planerar att gemensamt genomföra konferenser kring kvalitetshöjning av gymnasieskolans APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Nytt för 2015 är också en hästlärarkonferens vecka 44.

Statistik över yrkesprov

Styrelsen diskuterade vikten av och utvecklingen av branschens yrkesprov. Resultaten från yrkesproven är ett sätt att mäta kvaliteten på de olika utbildningarna. Statistik över yrkesproven borde därför tas fram och göras känd för att mäta utvecklingen och jämföra resultat från år till år.

Läromedel i gymnasiet

Flera gymnasieskolor har framfört att läromedel och litteratur i ämnen inom programfördjupningen (yrkesutgång Hästskötare) behöver ses över och uppdateras. Styrelsen anser att läromedel ska vara uppdaterade och lika i alla skolor som utbildar hästskötare. HYN kommer att se över aktuella läromedel och undersöka om och hur yrkesnämnden kan bidra till en likriktning av relevanta läromedel.

Årsmöte 2015

Årsmötet för HYN´s medlemsorganisationer planeras till torsdagen den 7 maj 2015.  


Notisens datum: 2014-12-02. 
Hästföretagarna SIF WRAS Foto: Kommunal Foto: Kommunal Foto: Kommunal Svenska Hästavelsförbundet BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. RRO RRO Svenska Ridsportförbundet ASVT Svensk Galopp Svensk Galopp Svensk Travsport Svensk Travsport Svensk Travsport Almega Almega Almega Foto: Roland Thunholm Foto: Roland Thunholm Foto: Staffan Tamm Foto: Staffan Tamm Foto: Staffan Tamm

Kalendarium

DatumHändelse
2015-01-20Avstämningsmöte med NYN och SYN.
2015-01-21Information från Arbetsmiljöverket. Stockholm.
2015-02-23Skolverkets nationella programråd sammanträder.
2015-02-26HYN:s styrelse sammanträder. Göteborg.
2015-02-27Hästnäringens Representationsråd. Göteborg.
2015-03-18Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp inom hästområdet sammanträder.
2015-03-26Myndigheten för yrkeshögskolan - Branschnätverk Gröna Näringar.
2015-04-09Gemensamt AU-möte med NYN och SYN.
2015-04-15Naturbruksskolornas Rikskonferens 15-17 april i Västerås.
2015-05-20Skolverkets nationella programråd sammanträder.
Bakåt  

Nya och ändrade sidor

2014-10-21   Adressförteckning medlemmar
2014-10-15   Arbetsmarknad