Sök:    

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, företräder arbetslivet i svensk hästsektor.

HYN är sammansatt av:
 • Almega Tjänsteföretagen
 • Idea
 • Kommunal
 • Hästnäringens organisationer
HYNs arbetsområden är:
 • Yrkeskompentens och yrkesstatus
 • Utbildning
 • Arbetsmarknad
 • Kontaktorgan mot myndigheter
 • Samverkan inom den Gröna sektorn
 

Aktuellt

Köpa och sälja häst - dröm eller mardröm

ett halvdagsseminarium som arrangeras 27 november i samband med Sweden International Horse Show på Friends arena i Stockholm. Arrangörer är kunskapssajten HästSverige, Svenska Ridsportförbundet och SIHS.


Notisens datum: 2014-10-23. 

Vem har ansvar för arbetsmiljön?

Oavsett om du är arbetsgivare, arbetstagare eller skyddsombud, har du ett ansvar för arbetsmiljön:

 • Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska känna till arbetsmiljölagen och övriga arbetsmiljöregler som gäller för företaget.

 • Även arbetstagare och skyddsombud har en viktig roll att spela.

 • Läs mer om arbetsmiljö på HYN:s hemsida under rubriken Arbetsmarknad.


Notisens datum: 2014-10-15. 

Hästnäringens arbete för en attraktiv arbetsmarknad och näring

Hästnäringens Representationsråd, HRR, som består av de tolv större aktörerna inom svensk hästsektor, däribland Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, har enats om en gemensam målbild och värdegrund för en attraktiv arbetsmarknad och näring.

 

HYN har de senaste åren arbetat med frågor som seriöst företagande, trygghet för anställda och bättre arbetsmiljö. Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, har gjort stora satsningar inom arbetsmarknadsområdet. Det är därför glädjande att alla HRR-organisationerna nu enats om en gemensam målbild och värdegrund för det fortsatta arbetet med olika företags- och arbetsmarknadsfrågor.

 

Målbild

Hästnäringen består av hållbara företag och organisationer som skapar en trygg och attraktiv arbetsmarknad.

 

Värdegrund

Trygg arbetsmarknad: Anställda och praktikanter i företag och organisationer inom hästnäringen erbjuds avtalsenliga villkor samt en trygg arbetsmiljö där diskriminering och trakasserier inte accepteras.

 

Arbetet präglas av kunnigt ledarskap, delaktighet samt möjlighet att påverka sin arbetssituation.

 

Seriöst företagande: Hästnäringens företag och organisationer följer gällande lagstiftning samt allmänna normer för företagande och arbetsmarknad.

.

 

 


Notisens datum: 2014-09-13. 

Rapport från styrelsen

Styrelsen i Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, besökte Stiernhööksgymnasiet i Rättvik i samband med sitt styrelsesammanträde den 28 augusti. Stiernhööksgymnasiet, som väl uppfyller HYN:s kvalitetskriterier för gymnasieutbildning, har utbildningar inom Naturbruksprogrammet för Hästskötare med inriktningarna Ridning, Körning och Trav. Dessutom har skolan i samarbete med Svenska Ridsportförbundet en Nationell Idrottsutbildning inom Ridsport.

Skolans ledning och hästlärare deltog i en diskussion kring frågor bl a om gymnasiearbetet, APL, yrkesprov och lokalt programråd.

På styrelsens sammanträde behandlades bl a Hästnäringens arbetsmarknadssatsning och HYN:s höstmöte den 13 november på SLU i Uppsala. Tema för mötet är Forskning och Utbildning. Förutom HYN:s medlemsorganisationer är hästlärare och ledamöter i de lokala programråden välkomna. (Se notis nedan.)

Styrelsen beslutade också om HYN:s medverkan och delfinansiering till en hästlärarkonferens 2015.


Notisens datum: 2014-09-04. 

HYN:s höstmöte på SLU

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, inbjuder sina medlemsorganisationer, skolledare och hästlärare samt ledamöter i lokala programråd till höstmötet torsdagen den 13 november på SLU i Uppsala. Tema för mötet är Forskning och Utbildning. Vi besöker också SLU´s nya djursjukhus. Inbjudan och program kommer efter sommaren men reservera redan nu den här dagen. SLU arrangerar en Hippocampusdag i anslutning till HYN-mötet, nämligen fredagen den 14 november. De som önskar delta också denna dag - boka dagen. Mer information kommer.
Notisens datum: 2014-09-04. 
Hästföretagarna SIF WRAS Foto: Kommunal Foto: Kommunal Foto: Kommunal Svenska Hästavelsförbundet BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. RRO RRO Svenska Ridsportförbundet ASVT Svensk Galopp Svensk Galopp Svensk Travsport Svensk Travsport Svensk Travsport Almega Almega Almega Foto: Staffan Tamm

Kalendarium

DatumHändelse
2014-11-12HYN´s styrelse sammanträder.
2014-11-13HYN´s medlemsmöte med inbjudna. SLU Uppsala.
2014-11-14Hippologprogrammet, 20-årsjubileum. SLU Ultuna.
2014-11-18Samrådsmöte HYN, NYN och SYN.
2014-11-18Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté sammanträder.
2014-11-20Gymnasiemässa Älvsjö, Stockholm 20-22 november.
2014-11-26Skolverkets nationella programråd för naturbruksprogrammet sammanträder.
2014-11-27"Köpa och sälja häst" - halvdagsseminarium på Friends Arena, Stockholm
2014-11-28Sweden International Horse Show. Friends Arena, Stockholm.
2014-11-29Ridsportförbundets Utbildningssektions möte. Stockholm.
2014-12-17Skolverkets Nationella Programråd sammanträder.
2015-02-26HYN:s styrelse sammanträder. Göteborg.
2015-02-27Hästnäringens Representationsråd. Göteborg.
2015-03-18Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp inom hästområdet sammanträder.
2015-03-26Myndigheten för yrkeshögskolan - Branschnätverk Gröna Näringar.
2015-04-15Naturbruksskolornas Rikskonferens 15-17 april i Västerås.
Bakåt  

Nya och ändrade sidor

2014-10-21   Adressförteckning medlemmar
2014-10-15   Arbetsmarknad