Sök:    

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, företräder arbetslivet i svensk hästsektor.

HYN är sammansatt av:
  • Almega Tjänsteföretagen
  • Idea
  • Kommunal
  • Hästnäringens organisationer
HYNs arbetsområden är:
  • Yrkeskompentens och yrkesstatus
  • Utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Kontaktorgan mot myndigheter
  • Samverkan inom den Gröna sektorn
 

Aktuellt

HYN medverkar i workshop för bättre villkor på arbetsmarknaden

Hästnäringen genererar idag ca 11 000 helårsarbeten och utgör en viktig del av arbetsmarknaden och svensk ekonomi. Gjorda analyser visar att det finns en potential för fler arbeten, men att hästnäringen har behov av att utveckla företagandet och förbättra villkoren på arbetsmarknaden. 

Hästnäringens Nationella Stiftelse har bjudit in personer från olika organisationer till en workshop för att diskutera hur hästnäringen kan jobba vidare med att utveckla och förstärka företagandet samt skapa en trygg och attraktiv arbetsmarknad med fler riktiga jobb. Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, som arbetar med delar av dessa frågor, medverkar med representanter för bl a Almega och Kommunal.

För mer information kontakta gärna HYN, Lars Bäckman, genom kontaktformuläret under rubriken Kontakta HYN.


Notisens datum: 2014-07-28. 

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen paragraf 6 - Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Varje arbetsgivare har ett ansvar för att förebygga så att de anställda ej utsätts för skadliga risker eller olycksfall. En förutsättning för att ingen ska skadas är att arbetsgivaren, arbetstagarna och deras representanter samverkar så att det blir en bra arbetsmiljö på företaget. Ett verktyg i detta arbete ärArbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), SAM.

 

Kommunals regionala skyddsombud, RSO, kan vara arbetsgivaren och arbetstagarna, på de arbetsplatser där Kommunal har medlemmar, behjälpligi att företaget uppfyller kraven i SAM. De regionala skyddsombuden har kunskap om både lagstiftning, föreskrifter och de speciella förhållanden som råder på arbetsplatsen. De har även kunskap att omsätta arbetsmiljöförhållanden till lösningar så att ingen ska skadas på arbetsplatsen.Att ta hjälp av RSO innebär ingen kostnad för arbetsgivaren.

 


Notisens datum: 2014-06-26. 

HYN:s höstmöte på SLU

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, inbjuder sina medlemsorganisationer, skolledare och hästlärare samt ledamöter i lokala programråd till höstmötet torsdagen den 13 november på SLU i Uppsala. Tema för mötet är framtida universitetsutbildningar inom den gröna sektorn. Vi besöker också SLU´s nya djursjukhus. Inbjudan och program kommer efter sommaren men reservera redan nu den här dagen. SLU arrangerar en Hippocampusdag i anslutning till HYN-mötet, nämligen fredagen den 14 november. De som önskar delta också denna dag - boka dagen. Mer information kommer.
Notisens datum: 2014-06-26. 

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, - rapport från styrelsesammanträde

Styrelsen har under hösten 2013 och början av 2014 diskuterat strategier för det fortsatta arbetet inom yrkesnämnden. Detta har resulterat i en strategiplan som beskriver inriktning och mål för HYN:s kärnverksamheter, utbildnings-  och arbetsmarknadsfrågor.

 

Arbetsmiljöfrågorna är nu ett prioriterat område för HYN. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i sin verksamhet.

Arbetsmiljöverket har inlett en kontroll av hästnäringen i Sverige och räknar med att besöka mellan 300 och 500 företag med anknytning till hästnäringen under innevarande år. Till dags dato har ca 30 inspektioner gjorts. Arbetsmiljöverket konstaterar att de flesta ligger efter med arbetsmiljöarbetet.

 

Information om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns hos Arbetsmiljöverket. Svenska Kommunalarbetareförbundet arbetar mycket med arbetsmiljöfrågorna och har kunskaper och material inom området. Det finns också konsulter som kan hjälpa företagen. Nilsen Consulting, www.nilsenconsulting.se är ett konsultföretag som bl a har tagit fram ett material kring arbetsmiljösystem för ridskolor.

 


Notisens datum: 2014-06-05. 
Hästföretagarna SIF WRAS Foto: Kommunal Foto: Kommunal Foto: Kommunal Svenska Hästavelsförbundet BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. RRO RRO Svenska Ridsportförbundet ASVT Svensk Galopp Svensk Galopp Svensk Travsport Svensk Travsport Svensk Travsport Almega Almega Almega Lärare och elever Foto: Staffan Tamm Fäboda. Foto: Staffan Tamm.

Kalendarium

DatumHändelse
2014-08-28HYN´s styrelse sammanträder. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik.
2014-09-11Hästnäringens Representationsråd sammanträder. Strömsholm.
2014-09-12Samrådsmöte HYN,NYN och SYN.
2014-09-25Möte med Biologiska Yrkeshögskolan, BYS, i Skara.
2014-10-01Skolverkets nationella programråd för naturbruksprogrammet sammanträder.
2014-10-15Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp för hästfrågor. SLU Uppsala.
2014-10-29Träff med ledamöter i gymnasiernas lokala programråd för Naturbruksprogrammet. LRF Stockholm.
2014-11-12HYN´s styrelse sammanträder.
2014-11-13HYN´s medlemsmöte med inbjudna. SLU Uppsala.
2014-11-26Skolverkets nationella programråd för naturbruksprogrammet sammanträder.
2014-12-17Skolverkets Nationella Programråd sammanträder.
2015-03-26Myndigheten för yrkeshögskolan - Branschnätverk Gröna Näringar.
Bakåt  

Nya och ändrade sidor

2014-06-26   Om HYN
2014-06-19   Adressförteckning medlemmar