Sök:    

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, företräder arbetslivet i svensk hästsektor.

HYN är sammansatt av:
  • Almega Tjänsteföretagen
  • Idea
  • Kommunal
  • Hästnäringens organisationer
HYNs arbetsområden är:
  • Yrkeskompentens och yrkesstatus
  • Utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Kontaktorgan mot myndigheter
  • Samverkan inom den Gröna sektorn
 

Aktuellt

UTBILDNING och ARBETSMARKNAD

var namnet på HYN´s höstkonferens på SLU i Uppsala.
Ett 70-tal deltagare från hästgymnasier och hästorganisationer deltog. En av huvudpunkterna på konferensen var en presentation och diskussion kring HYN´s förslag till en kvalitetsmärkning av skolorna. Förslaget mottogs mycket positivt och flera bra synpunkter framfördes av engagerade deltagare, SLU presenterade ett antal fortbildningskurser inom hästområdet.
En annan del i konferensen var aktuella arbetslivsfrågor som anställnings- och arbetsvillkor, arbetstider, semester och ledarskap. Ett nytt informationsmaterial för unga som vill jobba med hästar presenterades. På HNS hemsida, www.hastnaringen.se, finns bl a praktisk information och checklistor att hämta.
Dagen avslutades med middag och flera av deltagarna deltog dagen därpå på SLU´s Hippocampusdag.

Notisens datum: 2017-11-07. 
Hästföretagarna SIF WRAS Foto: Kommunal Foto: Kommunal Foto: Kommunal Svenska Hästavelsförbundet BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. RRO RRO Svenska Ridsportförbundet ASVT Svensk Galopp Svensk Galopp Svensk Travsport Svensk Travsport Svensk Travsport Almega Almega Almega Sveriges Ridlägers Riksförbund Sveriges Ridlägers Riksförbund Sveriges Ridlägers Riksförbund Foto: Staffan Tamm

Kalendarium

DatumHändelse
2017-12-06Skolverkets Nationella Programråd sammanträder.
Bakåt  

Nya och ändrade sidor

2017-06-28   Om HYN
2017-05-02   Adressförteckning medlemmar