Sök:    

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, företräder arbetslivet i svensk hästsektor.

HYN är sammansatt av:
  • Almega Tjänsteföretagen
  • Idea
  • Kommunal
  • Hästnäringens organisationer
HYNs arbetsområden är:
  • Yrkeskompentens och yrkesstatus
  • Utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Kontaktorgan mot myndigheter
  • Samverkan inom den Gröna sektorn
 

Aktuellt

HYN:s årsmöte 7 maj

Snart dags igen för ett medlemsmöte, tillika årsmöte i Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN. Onsdagen den 7 maj på Hästsportens Hus, Solvalla, Stockholm.

Inbjudan med program har gått ut till medlemsorganisationerna.

 

Förutom årsmötet blir det ett intressant program om travsportens utmaningar och betydelse för svensk hästnäring, Vi får också information om en ny form för lärlingsutbildning av hästskötare och vilka ersättningar som lämnas  till arbetsgivare som tar emot lärlingar.
Notisens datum: 2014-04-04. 

Regional samverkan

Regional samverkan inom hästsektorn finns nu organiserad i tio regioner i Sverige. Hästnäringens Nationella Stiftelse hade samlat koordinatorerna i dessa nätverk till en informations- och diskussionsträff på Hästsportens Hus, Solvalla, Stockholm i går, söndag 16 mars. Hästnäringens Yrkesnämnd  medverkade med information kring samverkan mellan skola och arbetsliv.
Notisens datum: 2014-03-17. 

Problemen för yrkesbytare

De gröna yrkesnämnderna, HYN, NYN och SYN,  har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, diskuterat yrkesutbildningar i allmänhet och problemen för yrkesbytare i synnerhet. Yrkesbytare har mycket små möjligheter att läsa vidare på Yrkeshögskolan på grund av att regelverket dels kräver kvalificerade förkunskaper, dels att Yrkeshögskolan inte får innehålla gymnasieliknande kurser.

Yrkesnämnderna jobbar vidare med frågan.


Notisens datum: 2014-03-05. 

HYN:s styrelsesammanträde 27 februari

På HYN:s senaste styrelsesammanträde beslutades bl a att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013. Den som önskar få denna kan skicka ett mail till info@hyn.se. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet den 7 maj oförändrade belopp som medlemsorganisationernas bidrag till HYN:s verksamhet 2015. Vidare kommer styrelsen att föreslå årsmötet att starta en Facebook-grupp för i första hand medlemsorganisationernas kontaktpersoner. Glädjande nog kunde styrelsen konstatera att barnkullarna nu ökar och att fler söker sig till ridskolorna.
Notisens datum: 2014-03-05. 

Attraktiv arbetsmarknad och näring

Attraktiv arbetsmarknad och näring är ett delprojekt inom Hästnäringens arbetsmarknadssatsning.

Syftet är att utveckla samt skapa förändring och förbättring på arbetsmarknadsområdet, till exempel beträffande arbetsgivarrollen, arbetsmiljö, transperens i företagandet etc. Projektet presenterades och diskuterades på HYN:s medlemsmöte i november 2013. Där lyftets också ett antal utmaningar fram. Under hösten och vintern diskuteras och förankras dessa utmaningar såväl med styrelser inom hästnärigens organisationer som med representanter för olika grupper i hästnäringen. Målsättningen är att rapportera arbetet samt presentera ett förslag till strategidokument på HRR:s möte den 28 februari.


Notisens datum: 2014-02-04.   Läs mer >>
Hästföretagarna SIF WRAS Foto: Kommunal Foto: Kommunal Foto: Kommunal Svenska Hästavelsförbundet BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. BRUNTE - Brukshästorganisationernas samarbetskommitté. RRO RRO Svenska Ridsportförbundet ASVT Svensk Galopp Svensk Galopp Svensk Travsport Svensk Travsport Svensk Travsport Almega Almega Almega Lärare och elever Foto: Staffan Tamm

Kalendarium

DatumHändelse
2014-04-10Styrgruppsmöte för projekten Hästnäringens arbetsmarknadssatsning.
2014-05-06HYN´s styrelse sammanträder. Stockholm.
2014-05-07HYN´s årsmöte för medlemsorganisationer. Hästsportens Hus, Solvalla, Stockholm
2014-05-08Skolverkets Nationella Programråd sammanträder
2014-06-04Hästnäringens arbetsmarknadssatsning. Styrgruppsmöte Strömsholm.
2014-08-28HYN´s styrelse sammanträder.
2014-09-11Hästnäringens Representationsråd sammanträder. Strömsholm.
2014-11-12HYN´s styrelse sammanträder.
2014-11-13HYN´s medlemsmöte med inbjudna. SLU Uppsala.
2015-03-26Myndigheten för yrkeshögskolan - Branschnätverk Gröna Näringar.
Bakåt  

Nya och ändrade sidor

2014-01-31   Utbildning
2013-10-20   Praktikplatser